Month: October 2020

कृषि कायद्यांनी शेतकरी हित साध्य होणार?

जून महिन्यामध्ये कृषी संबंधी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढले होते. आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.हि अशी महत्वाची विधेयके संमत करताना लोकशाही प्रक्रियांची अवहेलना करण्यात आली. मुळात कृषी आणि कृषी मार्केट…